Om oss

Vårt arbeid for en bærekraftig utvikling.

Vi vet at miljøutfordringene i havet kan løses, og jobber hver dag med å nå dette målet.

Dette gjør vi gjennom:

 • Kystrenovatører som rydder avfall fra strender og skjærgårder året rundt
 • Utvikling av metoder og prosesser for å bekjempe marin forurensing
 • Forskning og overvåkning av kystnære og marine økosystemer rundt Mausund
 • Formidling av kunnskap og erfaring fra våre prosjekter
Kontakt oss

Miljø-utfordringer

For å kunne bekjempe de miljøutfordringene vi har, er det viktig at neste generasjon også kobles på. Dette gjør vi ved å dele vår kunnskap på feltstasjonen. Undervisningen handler om plastforurensning, bærekraftig utvikling og forvaltning av marine ressurser. Både barn, unge og voksne er velkommen hit for å lære mer.

Feltstasjonen brukes jevnlig av organisasjoner, skoler og universitet. Vi kan ta imot grupper på opp mot 60 personer.

Kontakt oss
Bolger_morkblaa

Ressurser

Våre ansatte er vår største ressurs. Mausund Feltstasjon har i dag til sammen 18 ansatte, og de fleste arbeider med prosjektet “marint søppel”, hvor de daglig henter ut plast og annet avfall fra skjærgården.

Daglig leder ved Eider AS Mausund Feltstasjon, Odd Arne Arnesen.
Daglig leder ved Eider AS Mausund Feltstasjon, Odd Arne Arnesen.

Mausund Feltstasjon har lokaler på 800 m² som stadig utvikles for nye prosjekter. Vårt største prosjekt er innhenting av marint avfall. Dette arbeidet krever godt utstyr for å fremme sikkerhet og effektivt arbeid.

Disponibelt utstyr:

 • 8 båter
 • 2 prammer
 • Båt med kran
 • Kran på land
 • Truck
 • Hjullaster

Feltstasjonen er egnet for undervisning, og er innredet for å gjennomføre laboratorieforsøk.

Vårt utstyr:

 • Mikroskop og stereoluper
 • Instrumenter for
  • påvisning av mikroplast
  • målinger av abiotiske faktorer
 • Kjernebor (jord- og sedimentprøver)
 • Grabb (jord- og sedimentprøver)
 • ROV (visuell undersøkelse)
 • Frysere til oppbevaring av prøver
 • Akvarier av ulik størrelse (7-300 l)

Frivillig og besøkende

Ønsker du å bidra i bekjempelsen av marin plastforurensing og samtidig oppleve det vakre kystlandskapet? Enten du vil jobbe frivillig eller bare besøker oss, vil du få med deg både fine opplevelser og mye viktig lærdom.

Vi har besøk av skoleklasser og forteller om arbeidet, forskningsprosjektene og løsningene vi behøver for å håndtere forurensningsproblemet. De deltar også aktivt i ryddingen av marint marint søppel. Noen ganger reiser vi også rundt til skoler og universitet for å dele vår kunnskap.

Vi er opptatt av sikkerheten og trivsel hos besøkende som ønsker å delta i arbeidet. Alle som ønsker å bidra i oppryddingen må delta på Eider-kurset. Dette er et sikkerhetskurs som gjennomføres på feltstasjonen, og varer i omtrent 1 time.

Kontakt oss