Lær mer

Kunnskap er nøkkelen

For oss gir det både merverdi og motivasjon å kunne lære bort alt vi vet. Vi vet også at kunnskap er nøkkelen til bekjempelsen av de miljøutfordringene vi har. Derfor legger vi stor vekt på undervisning hos oss, og tar mer enn gjerne imot besøk fra alle lærelystne.

Feltarbeid for studenter og forskere

Området rundt Mausund er helt ideelt for studier av økosystemer, og for miljøovervåking av disse.

Vi bidrar med vår ekspertise, erfaringsbaserte kunnskap, og assistanse til bachelor- og masterstudenter, PhD-stipendiater og forskere som ønsker å bruke kysten til sitt forskningsarbeid.

Studenter kan komme hit og tilbringe tid på feltstasjonen i forkant av feltarbeidet, og kan på denne måten bli kjent med ansatte, kystlandskapet, felt- og lab. utstyr, og det daglige arbeidet på feltstasjonen.

Vi bidrar med:

  • Transport og båter
  • Overnatting og kost
  • Utstyr og teknologi
  • Assistanse i felt
Kontakt oss

Prosjekter for elever

Vi på Mausund Feltstasjon ønsker å inkludere elever i vårt arbeid, og legger derfor til rette for at skoleklasser kan komme hit og delta i oppryddingsarbeidet.

Elever kan delta i miljøovervåkningsprosjekter som gjennomføres ved feltstasjonen. Her får elevene oppleve kystlandskapet og de marine økosystemene på nært hold. Prosjektene har fokus på overvåking av mikroplast og miljøgifter i vann, og på land.

Vi bidrar med:

  • Transport
  • Overnatting og kost
  • Sikkerhetskurs
  • Lån av sikkerhetsutstyr
Kontakt oss
Ocean-camp-2-3

Kompetanse-utvikling

Ocean Camp er et tverrfaglig opplegg for elever i videregående skole, hvor de får lære om marine økosystemer, og om hvilke løsninger som trengs for å begrense skadene marin plastforurensing påfører naturen.

Vi tar elevene med til Froan Naturreservat og Landskapsvernområde, og flere områder langs øyrekka hvor de, som en del av opplegget, også får bidra i oppryddingsarbeidet.

Kontakt oss

Engasjement

Vårt mål er å skape engasjement hos unge, og legge gode kunnskapsgrunnlag slik at de som overtar verden etter oss skal være forberedt på utfordringer og løsninger som møter dem.

Kontakt oss
Ocean-camp-3-2
Bolger_morkblaa
Laer-mer-4-3