Media og publikasjoner

Mausund Feltstasjon bidrar med formidling om tilstanden i skjærgården, basert på erfaringsbasert kunnskap.
Her finner du en oversikt over reportasjer i media.

Media

Frøya Nyheter

«Imponerte Erna»

NRK

«Søknadsboom for søppelryddere: Magnus (29) sluttet som lærer for å plukke plast»

NRK

«Fyller en hel båt med søppel på et par timer»

NRK

«Fant forlatt oppdrettsanlegg – har ligget ubrukt i fem år»

Frøya nyheter

«Skal rydde bort plast før fuglene kommer»

Frøya nyheter

«Kystvakta tok med seg marint søppel fra Mausund»

Frøya nyheter

«Løsningen på marin forsøpling er i klasserommet»

Frøya nyheter

«Har startet kampen mot plast i Froan»

Frøya nyheter

«Vi må få opp øynene»

Frøya nyheter

«Fylte hundre sekker søppel på én dag»

Adressa

«Vi drukner i plast»

Adressa

«Nå vet Odd Arne hvor plastsøpla kommer fra»

Stortinget

«Skriftlig spørsmål fra Tove Eivindsen (V) til klima- og miljøministere»

NTNU

«Bærekraftig utvikling i havet»

NTNU

«Besøk ved Bamfield Marine Sciences Centre (BMSC)»

Naturvernsforbundet

«Sjokkert over mengden plast på Mausund»

SpareBank1SMN

«Plastdugnaden: Plastplukking på Mausund med skoleklasse»

SpareBank1SMN

«Plastdugnaden: Mausund Feltstasjon kjemper for havet»

Frøya nyheter

«Har ryddet nok søppel til å fylle to OL-basseng»

Gemini

«Naturperle ødelegges av plast»

Fiskeribladet

«Jobber fulltid med å rydde søppel fra havet»

Fiskarlaget

«På lag med havet»

NRK

«Forsøpling i havet – innlegg 6»

Frøya nyheter

«Har en yrkestittel ingen har hatt før»

Publikasjoner

ENTiCE

(Enabling Technology providing knowledge of structure, function and production in a complex Coastal Ecosystem) ENTiCE er et tverrfaglig prosjekt utført i samarbeid mellom Sintef, NTNU, Frøya VGS, SAMS og Mausund Feltstasjon. Prosjektet hadde som formål å kvantifisere fysiske kvaliteter i sjøen rundt Mausund, slik som tidevannsbevegelser, planktonproduksjon og næringsstoffer. Prosjektet var med på å skape og utvikle teknologi som skal gi mer nøyaktige målinger i fremtiden.

Ler mer

Skolelaboratoriet NTNU

  • tareskog
  • læringsprogrammer
  • bærekraftig utvikling
Ler mer

Miljøovervåking i tareskogen

Heftet gir et innblikk i ekskursjoner med forskningsfartøy og bruk av dagens teknologi med blant annet bruk av ROV/undervannsfartøy. Dette gir oss muligheter for å synliggjøre og forklare livet under havoverflaten. Heftet fokuserer også på hvordan tareskog kan fungere som indikator i miljøovervåkinga.

Ler mer

Lærings-programmet

Marint søppel – felt- og laboratoriearbeid
Dette er skrevet i samarbeid med NTNU. Formålet med læringsprogrammet er å gi en innføring i utfordring med marint søppel og hvordan temaet kan ha en overføringsverdi til undervisning.

Ler mer

Bærekraftig utvikling i havet

Heftet er skrevet som et ressurshefte for lærere og tar opp problemstillingen:
Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi de? Skal havet forbli bærekraftig for kommende generasjoner må det tas grep blant oss som enkeltpersoner, nasjonalt og globalt. Vi ser hver dag resultatene av 50 års forsøpling av havet, og hvordan den påvirker økosystemene og næringskjeden. Heftet tar opp disse problemstillingene og diskuterer hvordan bærekraftig utvikling må skje.

Ler mer

Elemental content of brown crab (Cancer pagurus)

  • Is it safe for human consumption? A recent case study from Mausund, Norway.
  • En studie på miljøgifter i taskekrabber ved Mausund.
Ler mer

Toxic and essential elements in seafood from Mausund, Norway

En studie på miljøgifter i krabber og fisk i områdene rundt Mausund

Ler mer

Macroplastic in soil and peat. A case study from the remote islands of Mausund and Froan landscape conservation area, Norway; implications for coastal cleanups and biodiversity

En studie på nedgrodd marint plastavfall i øygruppa rundt Mausund.

Ler mer